Neden Duman Dedektörü

Tuesday 21st November 2017

Yangında ne görürüz?? ; Duman ve alevler....

Yukarıdaki resme bakınız işte yangınlarda bu şekilde yoğun duman çıkmaktadır.

Ve yangın dumanı içinde özellikle plastik nevi maddelerin yanmasından çok zehirli gazlar çıkar, bunlar sülfür ve siyanür gazlarıdır ve çok ölümcüldür.

İşte yangında çıkan bu dumanı avantaja çevirmek gerekir.

Nasıl mı?   ..;

Yangın çıktığında daha ilk saniyelerde duman da çıkacaktır. işte bu ilk çıkan dumanı tesbit edip algılamak çok önemlidir.

Bu dumanı erken algılayıp, yangın alarmı vermek, yangını söndürmek ve canımızı kurtarmak için bize büyük avantaj sağlıyacaktır.

Bu nedenle yangın ihbar sistemleri geliştirilmiştir.

Yangın ihbar sistemlerinde;

Yangın ihbar, alarm paneli,

Panele bağlı duman dedektörü,

Panele bağlı ısı dedektörü,

Yangın ihbar butonu,

Yangın alarm sireni bulunmaktadır.

Yangın alarm sistemi içindeki duman dedektörleri, bina içinde uygun yerlere monte edilir, yangın çıkması halinde, duman dedektörü ortamdaki dumanı algılayarak, bağlı olduğu panele sinyal gönderir, yangın alarm paneli bu sinyali algılayarak alarm sirenlerini çaldırır

ve bizim duymamızı sağlar..

Yangın alarmı alınır alınmaz, dikkatli olmalı, mümkünse yangına müdahale etmeli, itfaiyeye haber vermeli ve binayı tahliye etmeliyiz. Bunları daha ilk saniyelerde, ortam iyice ısınmadan ve duman kaplanmadan başarmalıyız. 

Yangın alarm senaryosu basitçe bu şekilde özetlenebilir, buradan da anlaşılacağı gibi, duman dedektörü kullanımı bizim için çok önemlidir.

About the author: Köprücü Yangın
Köprücü Yangın
Connect with Köprücü Yangın via:

Panel Tool

Reset