maltepe escort alanya escort kartal escort manavgat escort YANGIN SEBEPLERİ

YANGIN SEBEPLERİ

Tuesday 28th June 2016

1- BİLGİSİZLİK

Yangın çıkmasını önlemek için, yangının ne olduğunu iyi bilmek gerekir. Ve buna göre alınması gereken önlemler alınmalıdır.

Bu konuda tüm bilgileri içeren ''Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ''  çıkarılmış, resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

devam edecek..

2- İHMAL

Yangın ilminin gerektirdiği önlemleri almak yeterli olmayacaktır.

Kurulan sistemlerin, alınan önlemlerin yanında insan faktörü de düşünülmelidir.

İçilip atılan sigara izmariti,

Yangına hassas bölgede sigara içilmesi,

Prize takılı unutulan bir ütü, elektrikli ısıtıcı,

Çatı arasına tıkıştırılan yanıcı malzemeler,

Elektrik aydınlatma armatürlerine yaslanan depolanmış eşya

vb.

3- KAZALAR

İstem dışı kazalar yangına sebebiyet verebilir. 

Burada önlemlerin doğru alınmış olması ve eğitim riski azaltacaktır.

4- SABOTAJ

Yangını önleyici tüm tedbirler alınsa bile, kasıtlı olarak yangın çıkarılmış olabilir.

Burada;

etkin yangın söndürme sistemlerinin  önemi ortaya çıkmaktadır.

5- DOĞA OLAYLARI ;

İnsanüstü olaylardan da yangın çıkabilir. 

Yıldırım düşmesi buna bir örnektir.

Ama bu şekil yangın çıkmasına insan da katkıda bulunabilir, ormanlık sahaya atılan cam şişeler veya cam kırıkları, mercek 

gibi ışığı odaklar, gelen güneş ışınları bu cam parçalarına çarparak yangın çıkmasına neden olur.

Orman sahasından geçen elektrik iletişim hatlarına dikkat edilmelidir, yoğun ormanlık sahada, tellerin ağaç dallarına çarpması

yangın çıkarabilir.

 

 

 

 

 

 

About the author: Köprücü Yangın
Köprücü Yangın
Connect with Köprücü Yangın via:

Panel Tool

Reset